RCFF har fått önskemål från Transportstyrelsen om att svara på frågor om UAS-utvecklingen. Man vill ha ett samlat svar från organisationen. Under tiden enkäten varit öppen har vi fått in 63 svar. Dessa är inskickade till Transportstyrelsen före 9/2 som var enkätens slutdatum.

Du kan se resultatet i bifogad PDF.

Tack för din medverkan.

/RCFFs styrelse