RCFF har fått önskemål från Transportstyrelsen om att svara på frågor om UAS-utvecklingen. Man vill ha ett samlat svar från organisationen och vi ber därför Dig som medlem att bidra med underlag för vårt svar genom att besvara följande frågor.

Tack för din medverkan.

/RCFFs styrelse

Underlag för svar till TS om utveckling av drönaranvändning

Jag identifierar mig som*

Jag identifierar mig som*

Rensa

Jag representerar*

Jag representerar*

Rensa

Vilken positiv inverkan kan en konkurrenskraftig drönarbransch ha på samhället?*

Vilken positiv inverkan kan en konkurrenskraftig drönarbransch ha på samhället?*

Ange max två av alternativen.

Rensa

Vilken negativ inverkan kan en ökad drönarverksamhet få på samhället?*

Vilken negativ inverkan kan en ökad drönarverksamhet få på samhället?*

Ange max två alternativ.

Rensa

Vad ser du som den största utmaningen med att skapa en konkurrenskraftig drönarbransch i Sverige och EU? *

Vad ser du som den största utmaningen med att skapa en konkurrenskraftig drönarbransch i Sverige och EU? *

Rensa

Hur ser du att allmänna intressen kan komma att påverkas av en ökad användning av drönare?
Här menar vi att allmänna intressen är samhällets gemensamma intressen, exempelvis sjukvård, kollektivtrafik och ostörda naturområden.

Hur ser du att allmänna intressen kan komma att påverkas av en ökad användning av drönare?
Här menar vi att allmänna intressen är samhällets gemensamma intressen, exempelvis sjukvård, kollektivtrafik och ostörda naturområden.

Rensa

Hur ser du att enskilda intressen kan komma att påverkas av en ökad användning av drönare?
Här menar vi intressen som berör någon enskild, exempelvis någons privatliv eller kommersiella intressen.

Hur ser du att enskilda intressen kan komma att påverkas av en ökad användning av drönare?
Här menar vi intressen som berör någon enskild, exempelvis någons privatliv eller kommersiella intressen.

Rensa

Anser du att det behövs regelförenklingar eller ytterligare nationell reglering för att skapa stärkta förutsättningar för en konkurrenskraftig och hållbar drönarbransch i Sverige? - Är obligatorisk! *

Anser du att det behövs regelförenklingar eller ytterligare nationell reglering för att skapa stärkta förutsättningar för en konkurrenskraftig och hållbar drönarbransch i Sverige? - Är obligatorisk! *

Är obligatorisk! *

Rensa

Har du fler synpunkter med avseende på regeringsuppdraget som du vill delge Transportstyrelsen, vänligen skriv här.

Har du fler synpunkter med avseende på regeringsuppdraget som du vill delge Transportstyrelsen, vänligen skriv här.

Rensa