RCFF tecknar en ansvarsförsäkring för sina medlemmar hos försäkringbolaget IF. Försäkringen gäller vid utövande av vår flyghobby när det sker inom de gemensamma regler som RCFF/SMFF kommit överens om och som TS godkänt som grund för vårt  godkännande enligt Artikel16.

Försäkringen gäller också för medlemmar som flyger utanför vårt Artikel16-godkännande under förutsättning att man då följer de allmänna drönarreglerna.

Försäkringen gäller för klassiskt modellflyg och drönare om man följer de gemensamma reglerna.

Du kan läsa mer om reglerna under menyn “Om modellflyget 2024”

Mer info om försäkringen finns på vårt Forum https://www.rcflyg.se/forum/cmps_index.php?pageid=Forsakring