Välkommen

 

Du som vill registrera dig som ny medlem i RCFF gör det på RCFFs sida i Cardskipper

Gå till https://apply.cardskipper.se/l60 och fyll i dina uppgifter. Du betalar också medlemsavgiften på 100 kr där, antingen med Swish eller med bankkort.

 

 

RCFF kommer fr o m 2021 att byta system för hantering av medlemsavgifter och medlemskort.

Det system vi använder sedan några år tillbaka kräver mycket tid för manuell hantering och går inte att på ett enkelt sätt att använda för att ge ut medlemskort.

Vi har därför i ett enhälligt styrelsebeslut 2020-12-14 bestämt oss för att byta till Cardskipper. Detta innebär att vi får en automatisk koppling mellan betalning och uppdatering av medlemskort. Medlemskorten kommer att finnas i appen Cardskipper. Den fungerar på en smart telefon och även via en webbsida på dator. Via appen får vi också möjlighet att skicka meddelanden direkt till alla medlemmar, t ex automatiskt påminna om att medlemskapet behöver förnyas. Betalning sker direkt inifrån appen och det fungerar då att betala med Swish eller Bankkort.

Bytet av system kommer att ske vid årsskiftet och vi vill därför att Du som betalar din egen avgift väntar till efter årsskiftet med  att betala för 2021 och att du då gör det via appen Cardskipper. Vi kommer att lägga ut ytterligare information både här och på vårt forum ( www.rcflyg.se) om hur bytet går till for Dig som användare/medlem.

Kortfattat blir det så att du kommer att få en inbjudan till Cardskipper via  mail och SMS. I den inbjudan finns instruktioner hur Du går vidare. Denna inbjudan skickas ut 28/12.

För klubbar som betalar i klump för alla sina medlemmar gäller att man fortfarande gör detta via bankgiro 5362-3591 som tidigare och att man rapporterar medlemmarna via en Excel-fil. Vi kommer att lägga ut en ny version av den Excel-filen inom kort. Den är anpassad för att enkelt kunna importeras till vårt medlemsregister i Cardskipper.

Oavsett om din betalning kommer via en klubb eller att du betalar din avgift direkt så kommer ditt medlemskort att levereras till appen i din telefon (eller finnas att hämta via webbsida i dator). Du behöver därför hämta appen Cardskipper  till din telefon. Info om detta kommer i en direkt inbjudan enligt ovan.

Alla medlemsskap från 2020 fortsätter att gälla fram till 2021-03-31 så det är gott om tid att gå in i det nya systemet. Även medlemsförsäkringarna gäller fram till 2021-03-31

 

Med vänlig hälsning och God Jul!

RCFFs styrelse

 

Välkommen till denna webbplats som är  bas för RCFFs  medlemsregister.

EU:s dataskyddsreform började gälla i maj 2018 och ersatte den tidigare personuppgiftslagen (PUL). För myndigheter, organisationer och organisationer som samlar in personuppgifter ställs nya krav. Detta påverkar alltså även RCFF och föreningen behöver  anpassa sin behandling av personuppgifter.

Ytterligare en orsak till uppdateringen av vårt medlemsregister är att vi behöver uppfylla de krav som  hänger ihop med vårt godkännande som organisation från Transportstyrelsen.

För att kunna möta dessa krav behöver vi ett medlemsregister som uppfyller kraven på hur vi hanterar våra medlemmars lagrade uppgifter och som vid behov gör det möjligt att kommunicera direkt till våra medlemmar och därför behöver vi E-postadresser.

Vill du anmäla dig som ny medlem gör du det via formuläret som finns i menyn på den här sajten. Om du redan är medlem sedan tidigare behöver du bara betala in din medlemsavgift på 100 kr för aktuellt år och ange ditt Privata ID på betalningen. Vi ser helst att du betalar med Swish då detta är mindre arbetskrävande för oss att hantera.

Swishnumret är 123 557 33 57. Om du inte kan använda Swish kan du betala till vårt Bankgiro 5362-3591

 

När vi har registrerat din betalning kommer du att få en bekräftelse till din E-postadress.

OBS!
Medlemmar som funnits med under föregående år förs över som medlemmar även för aktuellt år och tiden för klubbarna att komma med en uppdaterad lista och betala in avgiften för året utsträcks till 31/3. Detsamma gäller enskilda medlemmar som varit medlemmar under föregående år – medlemsskap och försäkring gäller fram till 31/3 aktuellt år och upphör då om inte medlemsavgiften erlagts.

MVH
RCFFs styrelse