Från och med 2021 har mycket ändrats i regelverket för drönare och dessa förändringar gäller också modellflyget som idag är likställt  med alla drönare/multikoptrar. I det EU-övergripande regelverket finns fortfarande goda möjligheter att vi skall kunna fortsätta driva modellflyget ungefär som tidigare. Detta genom ett godkännande från Transportstyrelsen av RCFF/SMFF enligt den sk Artikel 16 i regelverket.