De EU-övergripande regler som gäller sedan några år tillbaka skiljer inte på klassiskt modellflyg och drönare. Alla fjärrstyrda luftfarkoster är idag i regelverket samlade under begreppet drönare, även det vi sedan “urminnes tider” känner som modellflyg.

Den praktiska konsekvensen blir att likaväl som att modellflyg idag är drönare kan vi betrakta drönare som modellflyg. Det blir alltså hur flygfarkosten används som avgör tillhörighet.

Vi vill i och med detta hälsa alla som flyger drönare/multikoptrar som hobbyutövning välkomna som medlemmar i RCFF. Som medlem i RCFF omfattas du av en ansvarsförsäkring vid utövande av din hobby. Förutsättningen är att din flygning sker inom de gemensamma regler som RCFF/SMFF kommit överens om med Transportstyrelsen. Utanför denna överenskommelse enligt Artikel16 är kravet att följa de allmänna drönarreglerna för att omfattas av försäkringen