Info om betalning av medlemsavgifter för 2024.


 Vi vill starkt uppmana alla att börja använda Cardskipper och att också logga in där för att se till att uppgifterna där är uppdaterade. Passa också på att lägga till ditt operatörs-ID i Cardskipper.

Om du behöver hjälp med Cardskipper finns många av de vanligaste frågorna besvarade på Cardskippers hemsida: https://www.cardskipper.com/sv/support/member-support/


1/ Ny medlem: 

Du som vill registrera dig som  ny medlem i RCFF gör det på RCFFs sida i Cardskipper

Gå till https://apply.cardskipper.se/l60 och fyll i dina uppgifter. Du betalar också medlemsavgiften på 100 kr där, antingen med Swish eller med bankkort. Ditt medlemskort finns sedan i Cardskipper. 

2/ Redan medlem och vill förnya ditt medlemskap:

Länk till betalning av medlemsavgiften för 2024 finns i ditt Cardskipper efter årsskiftet, både i din smarta telefon och i din E-post Alla medlemsskap från 2023 fortsätter att gälla fram till 2024-03-31. Även medlemsförsäkringarna gäller fram till 2024-03-31.

 OBS att du måste ha registrerat dig i Cardskipper och då finns länk för betalning nedanför ditt medlemskort och länken syns bara så länge du inte betalat årets avgift. Följ instruktionerna på telefonen eller i mailet. Du kan betala med Swish eller bankkort. När betalning gått igenom kan du se på ditt medlemskort att det gäller till 2025-02-28. Om din mailadress är riktig kommer du också att få ett kvitto på betalningen i din mail.

Om du inte börjat använda Cardskipper men är medlem sedan tidigare kan du också gå till https://apply.cardskipper.se/l60 och fylla i dina uppgifter. Det ser likt ut som om du söker nytt medlemskap men om din uppgifter redan finns i vårt medlemsregister förlängs detta  Du betalar också medlemsavgiften på 100 kr där, antingen med Swish eller med bankkort. Ditt medlemskort finns sedan i Cardskipper

Medlemskap för 2023 i RCFF löper fram till 2024-03-31 och i Cardskipper kan ny medlemsavgift betalas max 90 dagar innan tidigare medlemskap tar slut. Detta betyder att du inte kan betala för 2024 förrän i början av året. Du kommer då att se länken för betalning nedanför medlemskortet i Cardskipper. OBS! Du kan alltså inte betala din avgift för 2024 under slutet av 2023. OBS! P.g.a detta kommer vi att ändra så att medlemskapet du betalar för 2024 löper fram till 2025-02-28 istället. Då kommer vi att kunna skicka ut instruktionen om att det är dags att förlänga medlemskapet redan under december månad 2024 för de som vill betala tidigt. 

3/ Klubbar som tidigare betalat i klump för alla sina medlemmar:

RCFF använder fr o m 2021 Cardskipper för hantering av medlemsavgifter och medlemskort. För att få så rationell hantering som möjligt av medlemsavgifterna vill vi uppmana alla klubbar att verka för att medlemmarna betalar sin avgift till RCFF direkt via Cardskipper och inte via omvägen över den lokala klubben. Om detta kan genomföras minskar den manuella hanteringen av betalningarna kraftigt både för RCFFs kassör och klubbarnas kassör. Vi får då en automatisk koppling mellan betalning och uppdatering av medlemskort. Medlemskorten kommer att finnas i appen Cardskipper. Den fungerar på en smart telefon och även via en webbsida på dator. Via appen får vi också möjlighet att skicka meddelanden direkt till alla medlemmar, t ex automatiskt påminna om att medlemskapet behöver förnyas. Betalning sker direkt inifrån appen och det fungerar då att betala med Swish eller Bankkort. Uppmana och hjälp vb medlemmarna att installera och använda Cardskipper!

Rekommendationen är alltså att ALLA betalar sin egen avgift direkt i Cardskipper och att medlemskortet i Cardskipper används för att visa den som sköter medlemsregistret i klubben att betalning skett. Om varje medlem är noga med att ange vilken klubb man tillhör kan RCFF på förfrågan leverera en lista över aktuella medlemskap till ansvarig person i klubben

4/ Om inget av ovanstående alternativ passar:

Om det inte är hanterbart för en klubb att RCFF-medlemmarna betalar direkt via Cardskipper enligt alternativ 3 ovan är det fortfarande möjligt att klubbens kassör skickar en förteckning över medlemmarna till medlem@rcflyg.se och betalar i klump för dessa . Betalning kan då ske via Swish 123 557 33 57 eller BG 5362-3591

För enskilda medlemmar är det också möjligt att betala direkt via Swish  123 557 33 57 eller BG 5362-3591.

OBS att det är viktigt att direktbetalningar enligt ovan innehåller tillräckliga uppgifter för att kunna matcha betalningen till uppgifter i vårt medlemsregister Cardskipper. Räkna också med att uppdatering av medlemskortet i Cardskipper kommer att ta en del tid då betalningar utanför Cardskipper kräver mycket manuell hantering.

Det är viktigt att alla medlemmar börjar använda Cardskipper och loggar in där för att  hållea sina uppgifter uppdaterade.

OR-kod för betalning av medlemsavgift för 2024:

Alla medlemsskap från 2023 fortsätter att gälla fram till 2024-03-31. Även medlemsförsäkringarna gäller fram till 2024-03-31

Med vänlig hälsning

RCFFs styrelse gnm
KJell Nilsson, kassör