RCFFs styrelse vill veta hur du tänker om framtiden för det svenska modellflyget. Vi ber dig därför att stasa lite tid på att gå igenom och svara på följande frågor. Du får gärna komplettera med dina egna funderingar utöver nedanstående frågor.

Du kan alltid nå RCFFs styrelse genom E-post till: styrelse@rcflyg.se

RCFFs roll i det svenska modellflygets framtid - vad anser du?

Hur ser du på RCFFs roll framöver?

Hur ser du på RCFFs roll framöver?

Vad önska du att styrelsen driver för frågor under 2024?

Vad önska du att styrelsen driver för frågor under 2024?

Vad tycker du om det ändrade upplägget av årsstämman 2024?

Vad tycker du om det ändrade upplägget av årsstämman 2024?

Vi kommer i år att testa ett nytt sätt att genomföra Årsstämman, dels som en kombinerad modellflygträff och årsstämma med fysiskt möte och samtidigt på vårt forum för den som inte kan/vill delta på plats. Ser vidare om årsstämman på:

Vilka medier tycker du att RCFF bör fokusera på för att göra modellflyget känt?

Vilka medier tycker du att RCFF bör fokusera på för att göra modellflyget känt?

RCFF har sedan 2017 drivit i stort sett hela arbetet med regler och godkännande av våra modellflygfält, även för SMFFs räkning. Vill du att RCFF fortsätter att hantera detta även för SMFF?

RCFF har sedan 2017 drivit i stort sett hela arbetet med regler och godkännande av våra modellflygfält, även för SMFFs räkning. Vill du att RCFF fortsätter att hantera detta även för SMFF?

Alla godkända modellflygfält i Sverige finns i Fältregistret och omfattas av gemensamma regler för RCFF och SMFF. Bör alla dessa fält vara öppna för gästande modellflygare oberoende av förbundstillhörighet?

Alla godkända modellflygfält i Sverige finns i Fältregistret och omfattas av gemensamma regler för RCFF och SMFF. Bör alla dessa fält vara öppna för gästande modellflygare oberoende av förbundstillhörighet?

Bör alla arrangemang inom modellflyget vara öppna på lika villkor för alla oberoende av vilket förbund man tillhör?

Bör alla arrangemang inom modellflyget vara öppna på lika villkor för alla oberoende av vilket förbund man tillhör?

Behövs både RCFF och SMFF inom ett modellflyg där antalet aktiva minskar år från år?

Behövs både RCFF och SMFF inom ett modellflyg där antalet aktiva minskar år från år?

Om du anser att vi bör arbeta för en gemensam organisation för modellflyget - hur bör den se ut?

Om du anser att vi bör arbeta för en gemensam organisation för modellflyget - hur bör den se ut?

Vad behöver en modellflygorganisation tillhandahålla?

Vad behöver en modellflygorganisation tillhandahålla?