Digital byggkväll - vad tycker du?
Efter höstens första Zoom-träff har vi lite funderingar över framtiden för RCFFs/SMFFs gemensamma mötesplats på nätet via Zoom. Under det år som träffarna varit igång har vi haft en träff per månad med uppehåll för sommarmånaderna. Träffarna har ofta startat med ett kortare "introduktionsföredrag" av någon gäst med specialintresse/specialkunskap. Därefter har deltagarna kunnat välja att fortsätta diskussioner i olika "rum" med teman som t ex Warbirds, Helikopter, Skala, Segelflyg eller stanna kvar i ett rum för Allmänt om modellflyg. Ett tillfälle ägnades åt fågor och funderingar om EMFU och modellflyget inom EU. Vi gästades då av David Phipps från England och som är ordförande i EMFU.

Deltagarantalet har som mest legat strax över 60 personer men trenden har varit sjunkande och ofta legat på runt 20 personer. Under höstens första träff var vi 16 anslutna deltagare. Om detta är ett uttryck för ett minskande intresse eller om vår marknadsföring brister behöver vi fundera över. Under samtal den första höstträffen väcktes en del funderingar och vi beslöt att samla in lite större underlag om inriktningen framöver.

Vi hoppas därför att du tar dig tid att besvara några frågor.

Skall vi planera med ett introduktionsföredrag och sedan fortsätta med flera "rum" som tidigare?

Skall vi planera med ett introduktionsföredrag och sedan fortsätta med flera "rum" som tidigare?

Vore det bättre med flera "rum" redan från början med en värd i varje rum och ett annonserat "rumstema"?

Vore det bättre med flera "rum" redan från början med en värd i varje rum och ett annonserat "rumstema"?

Vilka "rumsteman" skulle intressera dig mest?

Vilka "rumsteman" skulle intressera dig mest?

Fokus har hittills varit på RC-flyg. Bör detta breddas till andra modellflygområden?

Fokus har hittills varit på RC-flyg. Bör detta breddas till andra modellflygområden?

Vilken veckodag passar dig bäst? Vi planerar träff en gång/månad och siktar på kl 20-21.30.

Vilken veckodag passar dig bäst? Vi planerar träff en gång/månad och siktar på kl 20-21.30.

När i månaden passar bäst?

När i månaden passar bäst?

Hur annonserar vi bäst?

Hur annonserar vi bäst?

Vill du att vi fortsätter använda våra Zoom-plattformar för den här typen av träffar?

Vill du att vi fortsätter använda våra Zoom-plattformar för den här typen av träffar?

Har du andra idéer om gemensamma aktiviteter på nätet, t ex via Zoom?

Har du andra idéer om gemensamma aktiviteter på nätet, t ex via Zoom?

Du har väl inte missat att klicka på Finish-knappen….?

Stort tack för dina svar!

Vi delar dessa mellan RCFF och SMFF även om enkäten ligger på en sida som administreras av RCFF.

/Kjell Nilsson