Välkommen

Välkommen till denna webbplats som är ny bas för RCFFs uppdaterade medlemsregister.

EU:s dataskyddsreform börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL). För myndigheter, organisationer och organisationer som samlar in personuppgifter ställs nya krav. Detta påverkar alltså även RCFF och föreningen behöver  skyndsamt arbeta för att uppfylla det nya direktivets krav gällande behandling av personuppgifter.

Ytterligare en orsak till uppdateringen av registret är att vi försöker var väl förberedda inför de krav som förväntas komma från Transportstyrelsen inom kort och som mest troligt kommer att ställa nya krav på oss som organisation.

För att kunna möta dessa krav behöver vi ett medlemsregister som uppfyller kraven på hur vi hanterar våra medlemmars lagrade uppgifter och som vid behov gör det möjligt att kommunicera direkt till våra medlemmar och därför behöver vi E-postadresser. Detta har saknats i vår tidigare medlemslista så därför ber vi att Du hjälper oss genom att inför 2018 fylla i registreringsformuläret på den här webbplatsen.

Nytt inför 2018 är också att Du kan betala årsavgiften via Swish. Du får mer information om detta i den bekräftelse Du får via E-post efter att ha skickat in Din registrering.

MVH
RCFFs styrelse