I RCFFs policy ligger att ge ekonomiskt stod till klubbar som vill arrangera större publika modellflygevents för att skapa publicitet för modellflyget.

I RCFFs budget finns plats för stöd till 3 större träffar årligen. 2021 blir dessa:

Dessutom kan klubbar söka om ekonomiskt stöd för mindre aktiviteter som skapar publicitet kring modellflyg som hobby.

Intresseanmälan / ansökan

Om din klubb vill ansöka om stöd för aktivitet som på ett bra sätt ökar kännedom om och intresset för modellflyg kan ansökan skickas via detta formulär.

Ansökningar behandlas av RCFFs styrelse innan beslut meddelas.

Årets planerade träffar vilar förstås fortfarande på lite osäker grund p g a rådande pandemi och de restriktioner som gäller. Vi hoppas att pandemiläget skall förbättras så att det skall bli möjligt att genomföra dessa utomhusaktiviteter.