Det här formuläret använder du för att anmäla din klubbs intresse för att arrangera en modellflygträff 2021 med bidrag från RCFF.
Formuläret används också för andra ansökningar om ekonomiskt bidrag till klubbar inom ramen för RCFFs ambition “Hälften tillbaka”.

Fyll i tillämpliga uppgifter så att RCFFs styrelse kan göra en rimlig bedömning av ansökan inför beslut. En väl ifylld ansökan minskar den tid vi behöver ägna åt att begära kompletterande information!

Obligatoriska fält är markerade med **.  Skicka din ansökan om bidrag till sommarens modellflygträffar innan 1/3.

OBS att det med hänsyn till pågående pandemi fortfarande är osäkert om det kommer att gå att arrangera publika evenemang under sommaren 2021. Planera därför så att det finns möjlighet till sent beslut om ett meeting kan genomföras eller ej.