Du som vill registrera dig som NY medlem i RCFF gör det på RCFFs sida i Cardskipper

Gå till https://apply.cardskipper.se/l60 och fyll i dina uppgifter. Du betalar också medlemsavgiften på 100 kr där, antingen med Swish eller med bankkort.

Du som redan är medlem hittar länk till betalning av medlemsavgiften för 2021 i din medlemsprofil i Cardskipper.

Du bör i början av året ha fått en inbjudan till Cardskipper antingen via mail eller SMS eller båda. När du registrerat dig i Cardskipper finns länk för betalning nedanför ditt medlemskort och syns bara om du inte betalat årets avgift. Klicka på texten som fungerar som länk även  om det inte ser ut så… Du kan betala med Swish eller bankkort. När betalning gått igenom kan du se på ditt medlemskort att det gäller till 2022-03-31. Om din mailadress är riktig kommer du också att få ett kvitto på betalningen i din mail.

För klubbar som betalar i klump för alla sina medlemmar

gäller att man fortfarande gör detta via bankgiro 5362-3591 som tidigare och att man rapporterar medlemmarna via en Excel-fil. Vi kommer att lägga ut en ny version av den Excel-filen inom kort. Den är anpassad för att enkelt kunna importeras till vårt medlemsregister i Cardskipper.

RCFF använder fr o m 2021 Cardskipper för hantering av medlemsavgifter och medlemskort.

Alla medlemsskap från 2020 fortsätter att gälla fram till 2021-03-31 så det är gott om tid att gå in i det nya systemet. Även medlemsförsäkringarna gäller fram till 2021-03-31

Det system vi använder sedan några år tillbaka kräver mycket tid för manuell hantering och går inte att på ett enkelt sätt att använda för att ge ut medlemskort.

Vi har därför i ett enhälligt styrelsebeslut 2020-12-14 bestämt oss för att byta till Cardskipper. Detta innebär att vi får en automatisk koppling mellan betalning och uppdatering av medlemskort. Medlemskorten kommer att finnas i appen Cardskipper. Den fungerar på en smart telefon och även via en webbsida på dator. Via appen får vi också möjlighet att skicka meddelanden direkt till alla medlemmar, t ex automatiskt påminna om att medlemskapet behöver förnyas. Betalning sker direkt inifrån appen och det fungerar då att betala med Swish eller Bankkort.

Oavsett om din betalning kommer via en klubb eller att du betalar din avgift direkt så kommer ditt medlemskort att levereras till appen i din telefon (eller finnas att hämta via webbsida i dator). Du behöver därför hämta appen Cardskipper  till din telefon.

 

Med vänlig hälsning

RCFFs styrelse