↑ Åter till Medlemsregister

Registrera dig som medlem för 2021

Med start 1/1 2021 använder RCFF medlemshanteringssystemet Cardskipper. Det innebär att du gör din medlemsansökan på RCFFs sida i Cardskipper.

 

Det finns 2 krav du måste uppfylla för att kunna bli medlem:

1/ Du skall känna till innehållet i RCFFs/SMFFs gemensamma säkerhetsregler och följa dessa

2/ Du skall registrera dig som operatör på Transportstyrelsens webbsida. Det operatörsID du får då skall finnas på dina modeller.

Om du varit medlem föregående år behöver du inte registrera dig på nytt för innevarande år – du behöver bara betala avgiften på 100 kr för aktuellt år. Detta kan ske i Cardskipper med Swish eller  bankkort.

Förra årets medlemsskap och försäkringsskydd gäller fram till 31/3 i väntan på betalning av årets avgift men vänta inte utan betala avgiften för 2021 så snart som möjligt.