RCFFs säkerhetsregler

Uppdaterade säkerhetsregler kommer att börja gälla från 2021-01-01 samtidigt som modellflyget faller under de nya luftrumsreglerna (EU 2019/945)