Info till klubbar om registrering

Det här gäller för klubbar som registrerar sina medlemmar i RCFF.

RCFF har från 1/1 2021 börjat använda Cardskipper som medlemshanteringssystem. Alla tidigare medlemmar har flyttats över till Cardskipper och medlemskort kommer att finnas och uppdateras där.

I de uppgifter vi behöver är det viktigt att mailadresserna är aktuella, likaså mobilnummer. VI behöver också födelsedatum (men inte fullständigt personnummer).

För att vi enkelt skall kunna hålla uppgifterna i registret uppdaterade behöver vi era medlemsrapporter i ett nytt excelflormat.

Mallfil för medlemsrapporter finns att hämta här.

För den praktiska hanteringen har vi också bestämt att medlemmar som funnits med under föregående år förs över som medlemmar även för innevarande år och tiden för klubbarna att komma med en uppdaterad lista och betala in avgiften för aktuellt år utsträcks till 31/3.

Detta innebär också att försäkringen för tidigare medlemmar gäller in på det nya året fram till 31/3.

MVH

Kjell Nilsson
Kassör RCFF