Godkända fält 2019-06-26

I bifogade filer finns TS uppdaterade godkännande av föreningar/klubbar och fält.

De regler som gäller fr o m 1/7 2018 är:
Säkerhetsregler för modellflygning utomhusGemensamt fastställda av Sveriges Modellflygförbund (SMFF) och Svenska RC-flygförbundet (RCFF) den 27 juni 2018. Ver. 1.4.1 Reglerna gäller fr.o.m. den 1 juli 2018.

Här finns TS beslut från 2019-06-26 inklusive lista på hittills godkända fält. Detta ärende har hanterats elektroniskt, vilket innebär att beslutet skickas i elektronisk form utan underskrift

RCFF/SMFF – TS godkännande av modellflygklubb (modellflygförening) och lista över godkända modellflygfält.