RCFFs säkerhetsregler

Uppdaterade säkerhetsregler kommer att börja gälla från 180701 samtidigt som modellflyget faller under de nya luftrumsreglerna.