Info till klubbar om registrering

Det här gäller för klubbar som registrerar sina medlemmar i RCFF.

Med anledning av den nya Dataskyddslagen som började gälla under maj 2018 behöver vi några ytterligare uppgifter än vad som fanns i den tidigare Excel-filen för medlemsregistrering. B l a behöver vi aktuella mailadresser samt medlemmens godkännande av att vi registrerar uppgifterna inkl mail-adresserna. Därför finns en ny Excelfil att hämta här. Byt alltså ut den gamla listan och rapportera enligt den nya.

 

För den praktiska hanteringen har vi också bestämt att medlemmar som funnits med under 2018 förs över som medlemmar även för 2019 och tiden för klubbarna att komma med en uppdaterad lista och betala in avgiften för 2019 utsträcks till 31/3.

Detta innebär också att försäkringen för tidigare medlemmar gäller in på det nya året fram till 31/3.

MVH

Kjell Nilsson
Kassör RCFF